Luigi MOSTOSI

discovered colours

discovered colours

Luigi Mostosi, R. 2009 - 95 cm - TB - 'Stairway To Heaven' X 'Veiled Face'.

vaporosa

vaporosa

Luigi Mostosi. Non enregistré.